Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Polityka Prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Behama Beata Kurek Al. Wyzwolenia 2/107 42-224 Częstochowa, tel.  502760426,  betineczka@o2.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Firma Behama Beata Kurek Al. Wyzwolenia 2/107 42-224 Częstochowa,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wykonania łączącej nas umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, wystawienia faktury VAT/ paragonu, odpowiedzi na Pana/Pani ofertę, spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wymogów prawa podatkowego, wymogów prawa pracy, wymogów archiwizacji dokumentów
Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) Ma Pani/pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com